Pályazat

A Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány

(4400 - Nyíregyháza, Gomba u. 7.; Tel.: 06-42/406-079)

PÁLYÁZATOT 
hirdet

az alábbi támogatások elnyeréséhez:

-     első állami, akkreditált nyelvvizsga megszerzése (vizsgadíj költsége)

-     első nemzetközi, nagy presztízsű nyelvvizsga megszerzése (pl.Telc, Euro,Cambridge,ECL,stb.)

-     felsőfokú tanulmányok támogatása elitegyetemeken (a tandíj összegének részbeni vagy teljes finanszírozása)

-     felsőfokú tanulmányok során fellépő egyéb költségek részbeni vagy teljes finanszírozása

(pl. lakhatás, utazás, jegyzetek költsége, tárgyi eszközök, stb.)

-     emelt szintű érettségi bizonyítvány megszerzésének anyagi támogatása

A pályázat benyújtásának feltételei:
 

-     legalább jó (4,00) középiskolai tanulmányi átlag

-     lelkészi, gyülekezet vezetői és/vagy ifjúsági pásztori ajánlás, melyet a kuratórium szerez be

-     szülői támogató nyilatkozat

-     tanulmányi ösztöndíj esetén (pl. nyelvvizsga, emelt szintű érettségi vizsga, stb.)

osztályfőnöki és szaktanári ajánlás

-     a család szociális hátterének igazolása (jövedelemigazolás, családlátogatás)

 

A  pályázat  elbírálásánál  előnyt  jelent,  ha  a  pályázó  a  Bethlen  Gábor  Iskola  és  Óvoda gimnáziumának diákja, vagy volt diákja.

 

A pályázatot a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány kuratóriumához kell személyesen vagy

postai úton eljuttatni.

 

A pályázat benyújtásának határideje: ………………………………..

 

A pályázó köteles tanulmányi szerződést kötni a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvánnyal, s a benne foglaltakat az ott megszabott határidőre teljesíteni, ellenkező esetben a támogatási összeget köteles visszafizetni.

 

A támogatás odaítéléséről és annak mértékéről az Alapítvány kuratóriuma a pályázat benyújtásának határideje után legkésőbb 60 napon belül dönt.

A pályázók a döntésről levélben értesülnek. A pályázatok indoklás nélkül elutasíthatók.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

A pályázat formai követelményeiről, a kötelezően csatolandó mellékletekről bővebb tájékoztatást az Alapítvány honlapján, a www.bethlenalapitvany.hu honlapon, illetve a fenti telefonszámon kaphatnak.

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 14.

 

a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány kuratóriuma

Pályázati adatlap itt tölthető le.