Pályazat

A Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány

(4400 - Nyíregyháza, Gomba u. 3.; Tel.: 06-42/406-079)

PÁLYÁZATOT

hirdet

az alábbi támogatások elnyeréséhez:

  • felsőfokú tanulmányok támogatása (a tandíj összegének részbeni vagy teljes finanszírozása)
  • felsőfokú tanulmányok során fellépő egyéb költségek részbeni vagy teljes finanszírozása (pl. lakhatás, utazás, jegyzetek költsége, tárgyi eszközök, stb.)
  • emelt szintű érettségi bizonyítvány megszerzésének anyagi támogatása

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

  •  lelkészi ajánlás, melyet a kuratórium szerez be
  • keresztény erkölcsi értékeknek megfelelő életvitel
  • a Hit Gyülekezetéhez való lojalitás, az ott folyó munka támogatása
  •  fiatalkorú pályázó esetén szülői támogató nyilatkozat
  • tanulmányi ösztöndíj esetén (pl. emelt szintű érettségi vizsga, stb.) osztályfőnöki és szaktanári ajánlás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a Bethlen Gábor Iskola és Óvoda gimnáziumának diákja, vagy volt diákja, valamint a szociális rászorultság.

A pályázatot a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány kuratóriumához kell benyújtani elektronikus formában: bethlenosztondij@gmail.com

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázó köteles tanulmányi szerződést kötni a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvánnyal, s a benne foglaltakat az ott megszabott határidőre teljesíteni. Ez az ösztöndíj kifizetésének feltétele.

A támogatás odaítéléséről és annak mértékéről az Alapítvány kuratóriuma a pályázat benyújtásának határideje után legkésőbb 30 napon belül dönt. A pályázók a döntésről e-mailben értesülnek. A pályázatok indoklás nélkül elutasíthatók. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázat formai követelményeiről, a kötelezően csatolandó mellékletekről bővebb tájékoztatást az Alapítvány honlapján, a www.bethlenalapitvany.hu honlapon, illetve a fenti telefonszámon kaphatnak.

 

Nyíregyháza, 2021. 08. 15                                

a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány kuratóriuma

Pályázati adatlap pdf itt tölthető le.

Pályázati adatlap docx itt tölthető le.